Ved klubbens generalforsamling i går blev en æra afsluttet og der blev taget hul på et nyt kapitel i klubbens historie. Store ord, men det er på sin plads i og med at Jørgen Larsen, som trådte tilbage fra formandsposten, har siddet på denne plads i klubben i 42 år! Og ikke nok med det, Jørgen har været medlem af Speeds bestyrelse i 58 år. I denne lange periode har Jørgen tegnet klubben udadtil, over for andre klubber, unionen, kommunen, sponsorer osv. Men Jørgen er også indadtil en stor ressource og arbejdskraft, hvilket blev gjort klart under talen som vores nye formand Henning Pihl-Mortensen holdt for Jørgen. Jørgen vil uden tvivl være at finde i klubhuset fremover og vil forhåbentlig stadig bidrage til klubarbejdet og vores udvikling.

Jørgen Larsen modtager klubbens gave fra Henning Pihl-Mortensen

Henning-Pihl Mortensen blev enstemmigt valgt som formand af de 40 stemmeberettigede. Henning vil i sit arbejde lægge vægt på økonomien, fastholdelse og rekruttering samt klubbens visionære arbejde med Projekt 2030. Henning har siddet i bestyrelsen i en årrække og har blandt andet haft ansvar for senior, klubhus og sekretærarbejdet.

Ikke nok med at klubben får ny formand, men flere andre bestyrelseposter bliver besat af nye medlemmer. Arne Jørgensen trådte tilbage fra posten som formand for ungdommen. Posten overtages af Peter Jakobsen. Emil Enna er ny seniorudvalgsformand, mens Frank Larsen overtager posten som klubhusudvalgsformand.

Desuden blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændring godkendt, således at en ny formand for kvindeudvalget blev indvalgt i bestyrelsen. Marlene Lindbjerg Jakobsen blev valgt til denne post. Sidst blev Johannes Mackeprang genvalgt som sekretær og Brian Elmegaard som PR- og informationsrepræsentant.

Hele bestyrelsen kan findes via hjemmesidens kontaktliste.

Under punktet eventuelt blev de traditionsrige æresbevisninger uddelt, som Jørgens sidste officielle opgave på formandsposten. Glenn Enna blev udnævnt til æresmedlem i 2015, men modtog sin nål i år. De to pokaler for væsentlige indsatser for klubben gik til Kaare Frandsen, som fik Speedpokalen for sit arbejde som seniortræner og til Ludvig Hansen, som fik John Sørensen Pokalen blandt andet for at have ført dameholdet til DM i 2015.

Ludvig Hansen modtager John Sørensen Pokalen