Klubbens medlemmer indkaldes til Ordinær Generalforsamling fredag d. 25. februar Kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år
  3. Klubbens fremtidige arbejde
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
  5. Forelæggelse af det kommende års budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse i henhold til klubbens vedtægter. 
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt, herunder uddeling af vandrepokaler

 

Formand, sekretær, ungdomsansvarlig og kommunikationsansvarlig afgår de lige år, mens kasserer, herreansvarlig, kvindeansvarlig samt klubhusansvarlig afgår de ulige år. På valg er dermed:


På valg er:

Formand Arne Jørgensen – villig til genvalg

Sekretær Kamilla Mygind Jensen - ønsker ikke genvalg

Ungdomsudvalgsansvarlig Peter Jacobsen – villig til genvalg

Kommunikationsansvarlig Jeppe Holm - villig til genvalg

Sæt ❌ i kalenderen søndag d. 13. februar. For her vil klubben nemlig invitere alle medlemmer til temadag, hvor vi sammen skal hjælpes ad med at forme retningen for klubben fremad.

Fire ud af 15 spillere på årets hold på herresiden er Speed-spillere. 

Som nævnt før jul er nytårskuren, der skulle være løbet af stablen den 14. januar, desværre udskudt på grund af coronarestriktionerne. Det betyder ikke, at den helt er strøget for i år! Når verden igen tillader det, vil nytårskuren blive afholdt. Information om ny dato følger, når den er besluttet.

Sådan! Hele tre ud af syv spillere på årets kvindehold er Speed-spillere. 

Det svirrer med rygter derude, om at forældre-touch rugby starter op igen efter Påskeferien. Det forlyder samtidig, at det skulle være lykkedes for klubben at lave en kontraktforlængelse for succestræneren fra 2021, Claus Beck.

Amagerhallen lukker i dagene frem til jul kl. 19.30. 

Den 24., 25, og 26., 31. december samt 1. januar er træningscentret lukket. 

Fra i morgen d. 5. januar bliver coronarestriktionerne atter lempet en my. Det betyder, at klubhuset er fuldt åbent, men med krav om at bære mundbind undtagen, når man sidder ned.

Det er med beklagelse, at vi må meddele, at den planlagte juleafslutning på tirsdag samt årets nytårskur er aflyst grundet den seneste tids smitteudvikling.

Kære alle

2021 går på hæld.

Og selvom året startede og sluttede i coronaens greb, kan vi alligevel se tilbage på et år, hvor rugbyen og samværet atter fik lov til at fylde.

Midt i november afholdt klubben et vel besøgt – mere end 35 var mødt frem - møde for at debattere fremtiden for klubbens 7s turnering i august.

Underkategorier