Klubbens medlemmer indkaldes til Ordinær Generalforsamling fredag d. 28. maj Kl. 19.00.

OBS: Alle skal have gyldigt coronapas (vaccine, gyldig antistoftest eller et maksimum 72-timer gammel negativt testsvar), samt bære mundbind, som kan tages af, når man sidder ned. Der vil blive foretaget stikprøvekontrol af coronapas.

Klubbens medlemmer indkaldes til Ordinær Generalforsamling fredag d. 28. maj Kl. 19.00.

OBS: Alle skal have gyldigt coronapas (vaccine, gyldig antistoftest eller et maksimum 72-timer gammel negativt testsvar), samt bære mundbind, som kan tages af, når man sidder ned. Der vil blive foretaget stikprøvekontrol af coronapas.

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, som der skal stemmes om. Find forslagene VED AT KLIKKE HER.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens og Udvalgenes beretning for det forløbne år
3. Klubbens fremtidige arbejde
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Find regnskabet VED AT KLIKKE HER.
5. Forelæggelse af det kommende års budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse i henhold til klubbens vedtægter. 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt, herunder uddeling af vandrepokaler

På valg er:

Formand Henning Pihl-Mortensen - ønsker ikke genvalg

Kasserer Claus Beck – villig til genvalg

Sekretær Steen Grothe - ønsker ikke genvalg

Seniorudvalgsmedlem Malte Madsen - villig til genvalg

Ungdomsudvalgsmedlem Peter Jacobsen - villig til genvalg

Kvindeudvalgsmedlem Kamilla Mygind (ønsker ikke genvalg til denne post. Stiller dog op som sekretær)

Information & P.R.-udvalgsmedlem Jeppe Holm - villig til genvalg

Klubhusudvalgsmedlem Frank Larsen - villig til genvalg 

Da restriktionerne endnu ikke er lempet tilstrækkeligt til, at vi kan gennemføre generalforsamling den 26. marts som tidligere udmeldt, er vi nødsaget til at skyde generalforsamlingen endnu engang.

Rugbyboldene er for alvor blevet støvet af, og der er atter kampe og turneringer i kalenderen. Det er skæppeskønt!

Det er med stor glæde, at vi på baggrund af den seneste ændring af coronarestriktionerne kan meddele, at rugbyaktiviterne atter er genoptaget. For ungdom gælder et forsamlingsforbud på max 25 personer.

I forbindelse med onsdagens næste skridt i genåbningen har rugbyklubben fået grønt lys til at åbne klubhuset for  take away/udeservering af vand, kaffe, øl osv.  

Det er med sorg at bestyrelsen har modtaget besked om Torbens død.

Da restriktionerne endnu ikke er lempet tilstrækkeligt til, at vi kan gennemføre generalforsamling den 7. maj som tidligere udmeldt, er vi nødsaget til at skyde generalforsamlingen endnu engang. Den nye dato er 28. maj.

På grund af coronasituationen er årets generalforsamling udskudt indtil videre til d. 26. marts. Der er dog mulighed for, at den bliver udskudt yderligere, såfremt restriktionerne ikke er lempet tilstrækkeligt til en sikker afholdelse til den tid. Vi opdaterer her, såfremt vi må udskyde igen.

Baggrund: Coronasituationen er nødret, og Dansk Idrætsforbund anbefaler, at man udsætter generalforsamlinger.

I samme ombæring vil vi nævne, at det fortsat er bestyrelsens beslutning, at klubben holdes lukket for al aktivitet, indtil restriktionerne atter lempes.

God uge til jer alle
/Bestyrelsen

Vi må desværre meddele, at årets Copenhagen Sevens er aflyst.

Onsdag er restriktionerne blevet forlænget til den 7. februar. Det betyder, at klubben forbliver lukket. Samtidig er al træning fortsat sat på pause. Vi glæder os til, at vi atter kan mødes i klubhuset og på banerne.

Pas på hinanden.

Underkategorier