Stort tak til de mange som hjalp med at afholde en god og vellykket 7’s turnering i år. Specielt tak til de mange frivillige forældre og venner af klubben som igen i år stillede op og gav en hånd med før, under og efter stævnet. Uden alle jer så er det ikke muligt at afvikle et så stort stævne.

En del af de ældre medlemmer og venner som i mange år har trukket et stort læs har måttet trække sig i år, jeres store indsats tidligere er ikke glemt. Så da vi startede planlægningen af årets turnering, satte vi et mål om at involvere flere af klubbens aktive medlemmer. Vi skulle skifte holdning fra at ”være til fest - til at holde fest for vores gæster”, det vil jeg mene er lykkedes, tak for det.

Torsdag den 24. oktober kl. 19.30 afholder vi en samlet evaluering af stævnet. Håber at mange af jer vil møde op, så vi kan tage stilling til om vi skal fortsætte og hvis vi skal hvilket format skal det foregå i.  Mange har tilkendegivet at årets turnering med ca 45 hold have den rigtige størrelse.   

Også tillykke til dame- og herreholdene som nåede frem til Cup turneringen om søndagen.

På vegne af klubbens bestyrelse – Claus