Tirsdag den 19. februar deltog ca. 20 af klubbens medlemmer fra alle områder i årets andet 7’s koordineringsmøde.

Sagen er, at vi for at kunne afvikle det store arrangement har vi brug for mange flere hænder før, under og efter stævnet. På mødet fik vi fordelt posterne for hvem der er ansvarlig for at koordinere aktiviteterne. Næste skridt, er at de forskellige koordinatorer sætter sig ned og planlægger opgaverne i deres område. Så hvis du har lyst til at give en hånd med så kontakt en af nedenstående.  På opslagstavlen i klubben hænger en oversigt over de opgaver der skal løses.

 • 7’s ledelse – Claus og Brian
 • Tilladelser mm – Jørgen
 • Økonomi – Claus
 • Sponsor - Lasse
 • Turneringsplanlægning – Brian
 • Turneringsafvikling – Brian
 • Rengøring – Åben
 • Klargøring – Ludvig og Lasse
 • Klubhus – Frank
 • Mad o.lign – Marlene og Kristoffer
 • Festen – Henning
 • Mandskab – Ruben og Pintos
 • Presse – Åben

Overordnet 7’s planlægning forsætter i styregruppen med Jørgen, Frank, Henning, Brian og Claus. Ruben og Anni vil tale med senio grupperne om hvilke opgaver de kan byde ind på og hjælpe med.

Så invitationerne til 7’s er sendt, holdene er begyndt at melde sig til, og arbejdet med årets fest er startet.