Ved genralforsamlingen 22. februar fremlagde formand Henning Pihl bestyrelsens beretning for 2018.

Økonomi

Vi har et historisk stort overskud i år.

Overskuddet er på 195 tusind mod et budget på 37 tusind.

Overskuddet kommer hovedsageligt fra sevens, og fra sponsorpenge fra seniorafdelingen der ikke er blevet brugt i løbet af året.

Claus kommer ind på de nøjagtige tal under regnskab.

Vi har arbejdet målrettet med at få folk tilbage på PBS.

Klubmodulet har i den grad drænet os for betalende medlemmer, da det simpelthen ikke har været til at overskue for det enkelte medlem at skulle tage stilling til betaling hver tredje måned, frem for at der skete en automatisk indbetaling via PBS.

Dette betød at vi i 2018 kun havde 196 betalende medlemmer mod 368 der burde betale.

Frank har brugt rigtig meget energi for at få alle tilbage på PBS, og på nuværende tidspunkt skulle alle være tilbage.

Nu vil hver enkelt afdeling fokusere på at få medlemmerne til at tilmelde sig PBS.

Vi vil fra bestyrelsen opfordre alle til at betale det girokort og samtidig melde jer til betalingsservice.

Bar og Klubhusudvalg

2018 har været et endnu travlere år med mange store og små aktiviteter for klubben og baren.

Der har været flere store events som har lagt beslag på mange ressourcer i klubben, f.eks. er det i dag sådan at DM og Øresunds ungdomsstævner har næsten 400 deltagere + ledere og forældre.

Specielt august måned trak tænder ud med først Copenhagen 7’s, efterfulgt af Pokalfinale og slutteligt ungdomsstævne/kvindestævne og herrer senior med henholdsvis +1200, +500 og +700 deltagere/tilskuere, så spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig men hvad du kan gøre for din klub.

En stort tak skal lyde til de mange frivillige som får klubben til at fungere med bl.a. indkøb, oprydning, reparation, kontakt med kommunen, madlavning, pasning af bar m.m. uden dem ville meget se anderledes ud. 

Længe leve baren!

Scandinavian sevens

Sportsligt og økonomisk var stævnet i 2018 tilfredsstillende, måske det største mht. deltagere og overskud.

Vi havde 60 tilmeldte og betalende hold, med 29 i herre, 21 i dame og 10 i Old Boys rækkerne, med spændende kampe af høj kvalitet.  Den tørre sommer tvang os med kort varsel, til at skaffe en bane på Tårnby Stadion, omlægge teltpladsen og forbyde brug af al åben ild.  Det lykkedes og lagde fundamentet til en god fest og et overskud på 85kkr

Mange ting lykkedes fint, betalingen med Token fungerer, vi var i stand til at servere aftensmad til over 350 gæster. Den nye helsebod og  pølsevognen supplerede hinanden godt. Og vi fik holdt en forrygende fest, med meget populært band og en shotsbar som tømte lokale kiosker for spiritus.

Ressourcemæssigt trak vi hårdt på dem der stod bag festen. Sammen med 2 andre arrangementer i august (DM i ungdom og DM i 7’s) betød det, at klubben organisatorisk var i knæ længe efter. 

Det er få der trækker det store læs, alt for få! Ved den efterfølgende 7’s evaluering blev hovedkonklusionen at vi som klub skal ændre holdning fra ”Vi er til fest”, til ”vi holder fest”, hvis vi skal fortsætte. 

Vores ressourcer er strakt til det yderste, og i 2019 må vi sige farvel til Erik/Birgit – Jørgens morgenteam – Flemming oprydningsteam. Derudover trækker Frank sig som personalekoordinator.

Vi har brug for nye der kan overtage roller som Personalekoordinator – Styring af morgenmad – Oprydning – Turneringssekretær. Dertil gerne nogle der kan kigge på muligheder indenfor sponsor og PR, som vi pt ikke magter.

7’s 2019 afholdes, men hvis vi ikke kan skifte til ”vi sammen holder fest”, så er 2019 sidste gang med dette format.

Økonomien er en del af Claus’s gennemgang af regnskabet.

Herre senior

Vi har haft en turbulent sæson i 2018.

Vi har været hårdt ramt af skader, og af spillere der har stoppet deres karriere.

På trods af det vandt vi alle vores forårskampe bortset fra mod Frederiksberg, men havde det noget svært i efteråret hvor skaderne meldte sig, og vores bredde ikke var stor nok til at udfylde de huller der var på holdet.

Det positive har været at der er kommet 7 unge spillere op fra ungdomsrækkerne. De har gjort en kæmpe indsats og har været aktive både til træning og til kampe, og har i løbet af året vist at de helt klart er parate til at tage over for de spillere der enten er skadede eller er stoppet med at spille.

Det bliver spændende at følge dem i 2019, hvor vi er sikre på at de får endnu mere rutine, og derved styrker holdet yderligere.

Vi endte på en fjerdeplads med samme point som CSR og Århus der blev henholdsvis nummer 2 og 3. Det var kun de indbyrdes kampe der gjorde at vi ikke kom højere op i tabellen.

Vi var i pokalfinalen mod et Hundestedhold der havde fået fløjet flere internationale stjerner ind fra Fiji, hvilket også kunne ses gennem hele hampen der endte med et stort nederlag til Speed. Lidt ærgerligt at man ikke kunne få en reel kamp. Det skal siges at Speed spillede helt fantastisk og gav Hundested modstand til sidste fløjt.

Vi gjorde en flot indsats til Scandinavian open og til dm i sevens.

Alt i alt et år som vil blive husket som et udviklingsår for de unge spillere, men også for selve holdet der skal sammentømres så de kommer til at få en ensartet holdkultur.

Ungdom

Ungdommen har i 2018 deltaget i følgende turneringer.

6 Dm – turneringer

3 Øresundsturneringer

1 stævne i Goteborg (sammen med CSR og KRA)

(Peter Jacobsen har et fyldestgørende indlæg under udvalgenes beretning)

Damer senior

Speeds kvinder deltog i DM-turneringens 8 stævner i 2018. Det var en sæson præget af en smal trup og en del skader. På trods af det viste kvinderne deres talent, styrke og skills og vandt 21 ud af 32 kampe og spillede blandt andet 2 fantastisk gode uafgjorte kampe mod CSR. 

Scoringsmæssigt fik vores kvinder 1049 point og lod 312 point blive scoret mod os.

Årets spiller blev Simone Urban som igen i 2018 har været en utrolig stærk spiller og et forbillede for mange.

Det blev til en sølvmedalje i DM og det er en fantastisk præstation af vores kvinder og Ludvig. Kvinderne skal have kæmpe ros for, at kunne holde gejsten oppe og for at vise andre klubber og spillere vigtigheden af teamwork og hårdt arbejde.

I foråret var Speeds kvinder og herrerne i Flandern for at spille 10-mands. Også her var spillertruppen ret smal og kvinderne overraskede nok en del ved at nå til finalen i Beer Cup. 

Til Scandinavian 7’s deltog kvinderne i holdfællesskab med Pink Socks fra Malta.

Alt i alt blev 2018 en ret god sæson. Kvinderne og Ludvig vil gerne takke supportere og sponsorer for jeres opbakning og støtte. Det betyder meget for spillerne når I hepper med på sidelinjen.

It/kommunikation

Klubbens kommunikation udadtil sker via hjemmeside og Facebook for klubben og for Sevens.

Det er ret begrænset hvor mange nyheder, der sendes ud, men det der kommer er rigtig godt og påskønnet. Der er blandt andet kommet nogle rigtig gode indlæg med status for hele året 2018.

Nyheder som lægges på hjemmesiderne sendes altid videre til Facebook.

Teknisk fungerer hjemmesiderne med fuld oppetid og de underliggende systemer bliver løbende vedligeholdt og opdateret. 
Det er besluttet i bestyrelsen at hjemmesiden er vores primære kommunikationskanal. Dette sikrer at vi har styr på informationen, fx i relation til GDPR, mere synlighed for indhold på siderne for søgemaskiner og at vores sponsorer får synlighed. Det er derfor ikke optimalt at nyheder nogle gange lægges på Facebook alene, og ikke på hjemmesiden.

Bestyrelsens fremtidige arbejde

2020/30 projekt

Her er vi stadig i gang med et af de helt store projekter som er klubhuset.

I øjeblikket er ungdommen i gang med indretning, og i løbet af året skal resten af klubben istandsættes og der skal lægges en plan for indretning af kælderen.

Økonomi

Der skal arbejdes videre med at få alle til at betale kontingent.

Vi skal se på udgifterne til sevens, og efter den model som Claus har lavet, hvor regnskabet kan splittes ned i mindste detalje, vil det være mere overskueligt, hvor vi kan sætte ind.

Sponsor

Doller har stadig ansvaret for at skaffe sponsorer til førsteholdet. Bestyrelsen har aftalt med doller at vi indkalder til et møde hvor vi vil drøfte muligheden for at etablere et team til en sponsorgruppe der sammen med doller kan komme endnu længere rundt omkring sponsering.

Omkring Herreholdet. Herunder fastholdelse og rekruttering.

Fastholdelse af de nye U18 spillere i truppen vil være et af vores store fokus punkter.

Vi er pt. ikke nok spillere i seniortruppen til at kunne stille et 2.-hold, dette kunne have været ideelt for at vores U18-spillere kunne få spilletid uden at skulle spille i 1 Division. Det skal siges at Junaire vil forsøge at arrangere 2.-holdskampe i samarbejde med andre københavner klubber.

Der er blevet etableret en rekrutterings og PR gruppe bestående af Jeppe og Malte. De vil i samarbejde med Skaffer forsøge at lave en mere mobilvenlig hjemmeside. Samtidigt vil de lave kamp rapporter efter hver kamp, spillerprofiler og generelt eksponere klubben væsentligt mere på sociale medier.

Vi er i 1.-holdstruppen i en opbyggende fase, dette skyldes hovedsageligt 2 ting. Der har været stor afgang af en del rutinerede spillere de sidste par år. Samtidigt har vi fået mange nye spillere op fra ungdomsrækkerne. Dette gør selvfølgelig at disse unge mænd skal have seniorrugby ind under huden og få noget rutine. Samtidigt skal vi have opbygget den selvtillid det kræver for at spille 1.-holdsrugby.

Det har været et stort ønske fra trænerteamet at få videofilmet kampene på hjemmebane.

Dette ønske vil vi imødekomme ved at bestille et stillads som vi kan optage kampene fra. Vi arbejder på at få etableret en videogruppe. Hvis der er nogen der har lyst til at bidrage med hjælp til at videofilmekampene må de meget gerne kontakte Ruben.

For at løfte det sociale sammenhold har vi aftalt at der 2 gange om året vil blive afholdt teamdinners.

Dette vil blive arrangeret af vores legendariske Partycrew.

Første fest var i starten af februar og det var en stor succes med re-introduktion af æg og bacon legen.

Der arbejdes ligeledes på en socialtur i starten af 2020.

Vi har fået en ny spiller der hedder Jack Hatfull fra Australien.

Vi har aftalt at PR-gruppen vil lave plakater som vi kan hænge i de forskellige barer i København.

Det er også aftalt at vi alle i fællesskab skal opsøge personer når vi ser potentielle spillere.

Samtidigt vil PR-gruppen sørge for eksponering på sociale medier og kontakte pressen i forbindelse med kampe og andre events.

I forhold til fastholdelse har vi fokus på den sociale del på holdet og at de nye unge bliver involveret i truppen.

Junaire har fokus på de unge drenge og fastholdelse af dem. 

Omkring Dameholdet

I 2019 skal vi arbejde på at fastholde vores spillere og lægge mere arbejde i at rekruttere nye spillere.

Omkring ungdom. Herunder fastholdelse og rekruttering.

Vi har haft en hel del u18 spillere der er rykket op til senior (heldigvis) men det gør at vi er blevet færre og det vil præge vores fremtidige arbejde – man kan sige vi er i en overgangsfase hvor der skal satses på helt unge årgange og det præger vores aktiviteter.

Det indebærer blandt andet at vi har vi måttet sløjfe vores store årlige udlandstur da der ikke har været spillere og økonomi til det.

Der har været afholdt en workshop for ungdom i november hvor der er blevet sat nogle konkrete mål for det fremtidige arbejde her kan nævnes:

  • Etablering af forældreforening
  • Indretning af ungdomshjørne i klubben
  • Fortsættelse af madordning
  • Bedre anvendelse af sociale medier til rekruttering
  • Anskaffelse (sponsoreret) af nye spillertøj
  • Aktiviteter for børnene der ikke nødvendigvis ikke er rugbyrelateret men forhåbentlig giver et sammenhold
  • Forbedring af modtagelsen af nye spillere og forældre.

Derudover planlægger vi et initiativ hvor vi uddanner unge senior spillere som trænere og bruger dem i forbindelse med skolerugby, tanken er at aflønne dem for at undervise i skolerne om dagen.  

Klubhus

Opretter et ungdomshjørne, søndag den 24 februar.

Vi vil fremover have en fast renovering/hovedrengøringsweekend om året, det vil altid være den 3. weekend i november dvs. i år bliver det den 16/17 november.

Månedlig oprydning af skuret med deltagelse af dame/senior og ungdomsafdeling. Sidste torsdag i måneden.

Arrangere landskamp lørdag den 27 april (DK vs. Østrig), det er samtidigt med DM ungdomsstævne så ”All hands on deck” er nødvendigt den dag.

Info/it

I 2019 vil fokus være på at få mere indhold og flere nyheder ind på siderne.

Alle er meget velkomne til at bidrage enten ved selv at lægge nyheder ind, eller ved at sende det per mail. Der opfordres til at alle er opmærksomme på muligheden for at lige præcis deres historie om hvad der sker i klubben kan få opmærksomhed.

Det behøver bare være et par linjer og et billede.
Bestyrelsen har i budgettet hensat et beløb til udvikling af hjemmesiderne.

Dette forventes anvendt til licenser for diverse software for en endnu mere professionel løsning.