Ved gårsdagens generalforsamling blev der rykket en del rundt på besætningen i bestyrelsen. Ruben Garcia er klubbens nye formand. Desuden blev Steen Grothe, Johannes Mackeprang, Nicola Pettinger-Brown og Ludvig Hansen indvalgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består fremover af

Formand Ruben Garcia
Kasserer Claus Beck
Sekretær Steen Grothe
Seniorudvalgsmedlem Johannes Mackeprang
Ungdomsudvalgsmedlem Nicola Pettinger-Brown
Dameudvalgsmedlem Ludvig Hansen
Klubhusudvalgsmedlem Frank Larsen
Information & P.R.-udvalgsmedlem Brian Elmegaard

Henning Pihl-Mortensen, Peter Jacobsen og Anni Steffensen udtrådte fra bestyrelsen. Alle tre skal have stor tak for deres indsats for klubben på bestyrelsesposterne de seneste år.