Under punktet Eventuelt på generalforsamlingen er der tradition for at klubbens formand uddeler anerkendelser til personer som har gjort en stor og bemærkelsesværdig indsats.

I år var valget faldet på Birgit Andersen som igennem 35 år har bidraget til afholdelsen af Sevens hos Speed. Birgit overrækkes Speedpokalen ved sevens til august.

Brian Franklin modtog John Sørensen pokalen for at have løftet de ældste ungdomsårgange til at være en stor stabil gruppe med meget talent for dansk rugbys fremtid.