Efter kort tids sygdom sov Vagn ind mandag morgen d. 1/6 kl. 03.55. Vagn huskes for sit smittende humør og altid med en historie. Vagn startede i klubben i starten af tresserne og var i en årrække kasserer.
Selv om Vagn stoppede som spiller i halvfjerserne kom han dog ofte i klubben og til kampe. Han var ofte med på turene og var ivrig turmedlem på turene til Twickenham i London.

ÆRET VÆRET HANS MINDE.