Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da et flertal af den siddende bestyrelse ønsker at afgå udenfor tid. Da det omfatter klubbens formand og kasserer, skal der vælges en ny bestyrelse. Beslutningen om at afgå udenfor tid skyldes at bestyrelsen ikke mener, den har opbakning blandt klubbens medlemmer til den kurs der føres.

Bestyrelsen foreslår at vælge en midlertidig bestyrelse som skal varetage almindelig drift og arbejde for at sammensætte en ny bestyrelse, som kan udstikke retningen for klubbens udvikling i en længere årrække. Den midlertidige bestyrelse skal sidde frem til den næste ordinære generalforsamling.

På næste ordinære generalforsamling er alle pladser på valg.

3 forslag der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling

 1. Der skal vælges en midlertidig bestyrelse (alle 8 pladser) som skal sidde frem til næste ordinære generalforsamling i februar 2021
 2. Den midlertidige bestyrelse skal
  1. varetage klubbens almindelge drift og økonomi
  2. arbejde for at sammensætte en ny bestyrelse som kan bringe klubben videre. Den nye bestyrelse vælges på næste ordinære generalforsamling
  3. udarbejde forslag til nye klubvedtægter til vedtagelse på næste ordinære generalforsamling
  4. udarbejde funktionsbeskrivelser for bestyrelsens medlemmer til fremlæggelse før næste ordinære generalforsamling
 3. Valg til bestyrelse ifølge vedtægterne