Der var stort fremmøde til den ekstraordinære generalforsamling, hvor Henning Pihl-Mortensen blev valgt som formand for klubben i den nyvalgte midlertidige bestyrelse.

Stort fremmøde til ekstraordinær generalforsamling 7. august 2020

Den 7. august 2020 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Rugbyklubben Speed, da et flertal af bestyrelsemedlemmerne ønskede at træde ud af bestyrelsen før tid. På generalforsamlingen blev der valgt en ny midlertidig bestyrelse, der skal:

 • varetage klubbens almindelge drift og økonomi
 • arbejde for at sammensætte en ny bestyrelse som kan bringe klubben videre. Den nye bestyrelse vælges på næste ordinære generalforsamling
 • udarbejde forslag til nye klubvedtægter til vedtagelse på næste ordinære generalforsamling
 • udarbejde funktionsbeskrivelser for bestyrelsens medlemmer til fremlæggelse før næste ordinære generalforsamling

Den midlertidige bestyrelse


Den midlertidige bestyrelse skal sidde frem til den næste ordinære generalforsamling i februar, hvor en ny bestyrelse skal vælges.

Den midlertidige bestyrelse består af:

 • Henning Phil-Mortensen, formand
 • Claus Beck, kasserer
 • Steen Grothe, sekretær
 • Peter Jacobsen, ungdomsudvalgsformand
 • Frank Larsen, klubhusudvalgsformand
 • Malthe Madsen, seniorudvalgsformand
 • Kamilla Mygind Jensen, kvindeudvalgsformand
 • Jeppe Maagaard Holm, PR- og informationsudvalg

Bestyrelsen ønsker at takke den afgående bestyrelse for deres store indsats for klubben i en svær tid præget af Covid-19.