Da restriktionerne endnu ikke er lempet tilstrækkeligt til, at vi kan gennemføre generalforsamling den 26. marts som tidligere udmeldt, er vi nødsaget til at skyde generalforsamlingen endnu engang.

Generalforsamling er udskudt indtil videre til d. 7. MAJ. Der er dog mulighed for, at den bliver udskudt yderligere, såfremt restriktionerne ikke er lempet tilstrækkeligt til en sikker afholdelse til den tid.

Vi opdaterer her, såfremt vi må udskyde igen.

Baggrund: Coronasituationen er nødret, og Dansk Idrætsforbund anbefaler, at man udsætter generalforsamlinger. I samme ombæring vil vi nævne, at det fortsat er bestyrelsens beslutning, at klubben holdes lukket for al aktivitet, indtil restriktionerne atter lempes.

/Bestyrelsen