Da restriktionerne endnu ikke er lempet tilstrækkeligt til, at vi kan gennemføre generalforsamling den 7. maj som tidligere udmeldt, er vi nødsaget til at skyde generalforsamlingen endnu engang. Den nye dato er 28. maj.