Klubbens medlemmer indkaldes til Ordinær Generalforsamling fredag d. 28. maj Kl. 19.00.

OBS: Alle skal have gyldigt coronapas (vaccine, gyldig antistoftest eller et maksimum 72-timer gammel negativt testsvar), samt bære mundbind, som kan tages af, når man sidder ned. Der vil blive foretaget stikprøvekontrol af coronapas.

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, som der skal stemmes om. Find forslagene VED AT KLIKKE HER.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens og Udvalgenes beretning for det forløbne år
3. Klubbens fremtidige arbejde
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Regnskabet findes HER.
5. Forelæggelse af det kommende års budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse i henhold til klubbens vedtægter. 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt, herunder uddeling af vandrepokaler

På valg er:

Formand Henning Pihl-Mortensen - ønsker ikke genvalg

Kasserer Claus Beck – villig til genvalg

Sekretær Steen Grothe - ønsker ikke genvalg

Seniorudvalgsmedlem Malte Madsen - villig til genvalg

Ungdomsudvalgsmedlem Peter Jacobsen - villig til genvalg

Kvindeudvalgsmedlem Kamilla Mygind (ønsker ikke genvalg til denne post. Stiller dog op som sekretær)

Information & P.R.-udvalgsmedlem Jeppe Holm - villig til genvalg

Klubhusudvalgsmedlem Frank Larsen - villig til genvalg