Klubbens medlemmer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 17. juni kl. 19.30 i rugbyklubben. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Afstemning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 
3. Eventuelt.

Baggrunden for indkaldelsen er, at der på det ordinære generalforsamling ikke var fremmødt 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, hvilket der jf. klubbens vedtægter skal være for at generalforsamlingen kan stemme for vedtægtsændringer. 

Hvis 2/3 af de afgivne stemmer på den ekstraordinære generalforsamling er for forslaget, er forslaget vedtaget, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der møder op. 

Se vedtægtsændringerne her: Præsentation til vedtægtsændringer