Speeds Venner indkalder hermed til generalforsamling i klubben onsdag d. 30. juni 2021 kl.19:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af det kommende års budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse, i henhold til foreningens vedtægter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Vi starter med et par stykker smørrebrød kl.18:30, som bestilles
hos Flemming på telefon: 2118 2264 senest mandag d. 28 juni.


Smørrebrød kr. 22,-
Ost kr. 29,-

Husk kontingentindbetaling for 2021, minimumsbeløb kr. 100,00


Foreningens konto: Arbejdernes Landsbank 5325 0246888

Eller:

Mobile Pay: Ian Hollins 28852750 – Husk at skrive ”RSV kont” i
kommentar


Vel mødt!