Midt i november afholdt klubben et vel besøgt – mere end 35 var mødt frem - møde for at debattere fremtiden for klubbens 7s turnering i august.

Efter 2 timers positiv snak blev der sendt en klar besked til bestyrelsen om, at der var stor lyst og opbakning til at genoptage turneringen. Alle var enige om, at det skulle være en fest, som rugbyklubben sammen afholder for vores gæster.

Der gav det bestyrelsen tilsagn på det efterfølgende bestyrelsesmøde i december til at afholde turneringen i 2022. Næste skridt er lave invitationer og udsende dem først i 2022.

I forbindelse med mødet fandt vi desuden de koordinatorer, som skal planlægge og udføre aktiviteter før, under og efter stævnet.

Marlene Jacobsen er kommet ind i gruppen der afvikler turneringen sammen med Brian Elmegård og Claus Beck, og vil koordinere alle de frivillige, som skal arbejde de 3 dage turneringen afvikles

Henning Pihl vil koordinere underholdning, Ludvig Hansen vil koordinere opsætning og nedtagning af baner, telte, boder mm. Marlene Kamstrup og Frank Larsen vil koordinere alle mad og drikke-arrangementer.

Ali Kamil satte sig i spidsen for en gruppe unge spillere, som vil komme med et oplæg til at skaffe sponsorer til stævnet. Gruppen vil før julepausen fremlægge deres ideer til bestyrelsen

Fra marts begynder koordinatorgruppen deres månedlige møder for detailplanlægning. Koordinatorgruppen samles af Brian og Claus, som er tovholdere i det videre forløb frem til august

Turnering planlægges med op til 48 deltagende hold (dame, herre og oldboys). Der spilles fra lørdag middag til søndag eftermiddag. Indkvartering er stadig mulig på klubbens baner fra fredag til søndag.

Som noget nyt – for at tage hensyn egne kræfter og vore naboer – lukker vi festen først på aftenen søndag. Det betyder, at vi ikke kan have telte med gæster efter søndag eftermiddag