Indkaldelse til generalforsamling mandag d.20 juni 2022 i klubben kl.18:30.

Vi starter med et par stykker smørrebrød kl.18:00, som bestilles hos Flemming mob/sms. 2118 2264. Senest fredag d.18 juni.

Smørrebrød kr. 24,-

Ost             kr. 31,- 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af det kommende års budget.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse, i henhold til foreningens vedtægter.
  8. Valg af 2 revisorer.

Husk kontingentindbetaling for 2022, minimumsbeløb kr. 100,00 

Foreningens konto: Arbejdernes Landsbank 5325 0246888

Eller!

Mobile Pay: Ian Hollins 28852750 – Husk at skrive ”RSV kont” i kommentar

Vel mødt!