Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Den 14/6 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling med Jens Møller som dirigent. Der var 2 punkter på dagsorden.

Der skulle her foretages afstemning om besættelse af posten som sekretær i bestyrelsen. Cecilie Molander Pihl-Mortensen stod som ene kandidat og blev stemt ind med et enstemmigt resultat. Cecilie har haft sin gang i klubben, siden hun var barn, hvor hun både har spillet for ungdommen og senere for kvindeholdet. Efter en større ankelskade måtte Cecilie trække sig fra Rugby, og har nu i stedet valgt at tiltræde som sekretær for fortsat at have en tilknytning til rugbyklubben.

Vi er i bestyrelsen glade for at kunne byde Cecilie velkommen til bestyrelsen og ser frem til at samarbejde med hende.

Under eventuelt som 2. punkt, blev der af Henning Pihl-Mortensen spurgt ind til om posten som sekretær i bestyrelsen har indflydelse på lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer ved det generelle bestyrelsesarbejde samt ved afstemning. Hertil svarede bestyrelsen, at alle medlemmere bestyrelsen har lige meget indflydelse og ret til at blive hørt, og at sekretæren stemmer på lige fod med resten af bestyrelsen.